Facultatea de Drept

Protecția juridică a copilului

COMPETENTE

 • Utilizarea limbajului juridic de specialitate si a unor instrumente de logica juridica, in elaborarea unor argumentari specifice domeniului, in scris si oral
 • Utilizarea conceptelor si teoriilor din domeniul juridic, pentru explicarea si interpretarea textelor de lege (normelor juridice) nationale, europene si internationale
 • Explicarea si interpretarea normelor juridice nationale, a celor europene si a prevederilor internationale prin utilizarea cunostintelor insusite
 • Identificarea prevederilor legale din legislatia romaneasca, europeana sau internationala, aplicabile intr-un context determinat
 • Interpretarea raportului dintre institutiile dreptului roman si cele ale dreptului european si dreptului altor state prin utilizarea metodelor comparative si interpretative
 • Selectarea informatiilor juridice necesare pentru rezolvarea unei probleme concrete
 • Identificarea corecta a regelemetarilor in vigoare si utilizarea rationamentelor juridice, cu valorificarea acestora in comunicarea profesionala
 • Realizarea sarcinilor profesionale in mod eficient si responsabil cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului
 • Aplicarea tehnicilor de munca eficienta in echipa, cu respectarea palierelor ierarhice
 • Utilizarea eficienta a resurselor de comunicare si a surselor de informare si de formare profesionala asistata, atat in limba romana cat si intr-o limba de circulatie internationala

Citește mai departe

Mecanisme juridice pentru o administrație performantă

COMPETENTE

 • Utilizarea limbajului juridic de specialitate, scris si oral, si a instrumentelor de logica juridica pentru explicarea si interpretarea conceptelor si teoriilor specifice domeniului dreptului
 • Utilizarea conceptelor si teoriilor din domeniul juridic, pentru explicarea si interpretarea textelor de lege (normelor juridice) nationale, europene si internationale
 • Aplicarea teoriilor, a principiilor si a conceptelor intr-un context determinat
 • Identificarea prevederilor legale din legislatia romaneasca, europeana sau internationala, aplicabile intr-un context determinat
 • Interpretarea raportului dintre institutiile dreptului roman si cele ale dreptului european si dreptului altor state prin utilizarea metodelor comparative si interpretative
 • Explicarea si interpretarea surselor de informare din domeniul dreptului (legislatia, doctrina, jurisprudenta), referitoare la o problema de drept concreta
 • Explicarea si interpretarea modului in care fenomenul juridic se intersecteaza cu situatiile de fapt
 • Realizarea sarcinilor profesionale in mod eficient si responsabil cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului
 • Aplicarea tehnicilor de munca eficienta in echipa, cu respectarea palierelor ierarhice
 • Utilizarea eficienta a resurselor de comunicare si a surselor de informare si de formare profesionala asistata, atat in limba romana cat si intr-o limba de circulatie internationala

Citește mai departe

Instituţii de dreptul familiei şi acte de stare civilă

COMPETENTE

 • Utilizarea limbajului juridic de specialitate, scris si oral, si a instrumentelor de logica juridica pentru explicarea si interpretarea conceptelor si teoriilor specifice domeniului dreptului
 • Utilizarea conceptelor si teoriilor din domeniul juridic, pentru explicarea si interpretarea textelor de lege (normelor juridice) nationale, europene si internationale
 • Identificarea normelor juridice din sistemul de drept romanesc si european si a principalelor instrumente juridice internationale
 • Explicarea si interpretarea normelor juridice nationale, a celor europene si a prevederilor internationale prin utilizarea cunostintelor insusite
 • Realizarea de corelatii si comparatii intre sinstitutii ale sistemului de drept national, european si cele ale altor state intr-un context determinat, cu tutilizarea metodelor si tehnicilor specifice
 • Elaborarea de proiecte profesionale utilizand legislatia, doctrina si jurisprudenta
 • Solutionarea problemei de drept pe care o ridica o situatie de fapt, prin utilizarea rationamentelor juridice
 • Realizarea sarcinilor profesionale in mod eficient si responsabil cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului
 • Aplicarea tehnicilor de munca eficienta in echipa, cu respectarea palierelor ierarhice
 • Utilizarea eficienta a resurselor de comunicare si a surselor de informare si de formare profesionala asistata, atat in limba romana cat si intr-o limba de circulatie internationala

Citește mai departe

Infracţiuni prevăzute în legi speciale

COMPETENTE:

 • Utilizarea limbajului juridic de specialitate si a unor instrumente de logica juridica, in elaborarea unor argumentari specifice domeniului, in scris si oral
 • Aplicarea teoriilor, a principiilor si a conceptelor intr-un context determinat
 • Explicarea si interpretarea normelor juridice nationale, a celor europene si a prevederilor internationale prin utilizarea cunostintelor insusite
 • Identificarea prevederilor legale din legislatia romaneasca, europeana sau internationala, aplicabile intr-un context determinat
 • Realizarea de corelatii si comparatii intre institutii ale sistemului de drept national, european si cele ale altor state intr-un context determinat, cu utilizarea metodelor si tehnicilor specifice
 • Identificarea susrselor de informare in domeniul dreptului (legislatii, doctrine, jurisprudentei) aplicabile la o problema de drept, inclusiv utilizarea bazelor de date juridice\
 • Explicarea si interpretarea surselor de informare din domeniul dreptului referitoare la o problema de drept concreta
 • Evaluarea critica a textelor din legislatie, doctrina si jurisprudenta referitoare la o problema de drept concreta
 • Solutionarea problemei de drept pe care o ridica o situatie de fapt prin utilizarea rationamentelor juridice
 • Realizarea sarcinilor profesionale in mod eficient si responsabil cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului
 • Aplicarea tehnicilor de munca eficienta in echipa, cu respectarea palierelor ierarhice
 • Utilizarea eficienta a resurselor de comunicare si a surselor de informare si de formare profesionala asistata, atat in limba romana cat si intr-o limba de circulatie internationala

Citește mai departe

Stai Conectat

captcha  

neuvoojooble

Sus