Facultatea de Drept

Obiective

Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Danubius" din Galaţi şi-a asumat o misiune didactică, centrată pe student, structurată în jurul următoarelor obiective:

  • formarea de specialişti în domeniul juridic cu o solidă pregătire profesională, bazată pe însuşirea temeinică a ştiinţelor dreptului şi a ştiinţelor conexe, pe înţelegerea spiritului ce articulează într-un tot unitar ştiinţele ce asigură pregătirea de specialitate în domeniul juridic;
  • corelarea în permanenţă a pregătirii teoretice cu pregătirea practică, formarea capacităţii de aplicare în practică a cunoştinţelor asimilate, de sesizare a destinaţiei practice a acestora;
  • îmbinarea pregătirii juridice cu preocuparea pentru realizarea unei sănătoase educaţii morale, centrată pe asimilarea şi promovarea valorilor autentice, precum cinstea, dreptatea, onestitatea, corectitudinea, solidaritatea umană, spiritul de toleranţă şi nediscriminare etc.;
  • stimularea şi cultivarea spiritului creativ al studenţilor, al interesului pentru urmărirea şi asimilarea a tot ce este nou şi valoros în domeniul pentru care se pregătesc;
  • cultivarea tradiţiei gândirii libere şi a democraţiei academice, a deontologiei, în spiritul recunoaşterii drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
Sus