Restante

Facultatea de Drept

Licență Drept | IF  | ID | IFR |
Drept și administrație publică europeană |IF | IFR |
Dreptul Uniunii Europene | IF | 
Științe penale | IF|

Dreptul Comunităților Virtuale | IF |

 

Facultatea de Științe Economice

Finanțe și bănci  |IF | ID | 
Economia comerțului, turismului și serviciilor | IF | ID |
Contabilitate și informatică de gestiune |IF | IFR
Management financiar public și privat | IF  | 
Gestiunea Financiara a Afacerilor in Spatiul European | IF | 
Managementul Afacerilor in Comert si Turism | IF | 
Audit si Control Public si Privat | IF  | 
Managementul Bioeconiomiei in contextul Cresterii Durabile | IF | 
Shipping and International Trade and Finance | IF | 

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Comunicare și relații publice | IF  | ID |

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene | IF | ID |

Asistenţă Managerială şi Secretariat | IF |

Psihologie |IF  |

Afaceri şi Economie Internaţională |IF  |

Sus