Restante

Facultatea de Drept

Licență Drept | IF  | ID | IFR |
Drept și administrație publică europeană |IF | IFR |
Dreptul Uniunii Europene | IF
Științe penale | IF

Facultatea de Științe Economice

Finanțe și bănci  |IFID | IFR | 
Economia comerțului, turismului și serviciilor | IF | ID |
Contabilitate și informatică de gestiune |IFIFR | 
Management financiar public și privat | IF  | 
Gestiunea Financiara a Afacerilor in Spatiul European | IF | 
Managementul Afacerilor in Comert si Turism | IF | 
Audit si Control Public si Privat | IF  | 
Managementul Bioeconiomiei in contextul Cresterii Durabile | IF | 
Shipping and International Trade and Finance | IF | 

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Comunicare și relații publice | IF  | ID |
Relaţii Internaţionale şi Studii Europene | IF |
Asistenţă Managerială şi Secretariat | IF |
Afaceri şi Economie Internaţională |IF  |

Stai Conectat

captcha  

neuvoojooble

Sus