Examene an universitar

Facultatea de Drept

Licență Drept | I-III IF  | I-III ID | I-III IFR | | IV IF  | IV ID | IV IFR |
Drept și administrație publică europeană |
IF |IFR |
Dreptul Uniunii Europene
IF | 
Științe penale
IF

Facultatea de Științe Economice

Finanțe și bănci  | IF | ID |
Economia comerțului, turismului și serviciilor | IF | ID |
Contabilitate și informatică de gestiune | IF | FR | 
Management financiar public și privat | IF | 
Gestiunea Financiara a Afacerilor in Spatiul European | IF | 
Managementul Afacerilor in Comert si Turism |IF
Audit si Control Public si Privat | IF | 
Shipping and International Trade and Finance | IF | 

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Comunicare și relații publice  | IF ID |
Relații Internaționale și Studii Europene | IF | ID |
Asistenţă Managerială şi Secretariat | IF |
Psihologie | IF
Afaceri şi Economie Internaţională | IF |

 

 

Stai Conectat

captcha  

neuvoojooble

Sus