Consiliul de Administratie

Nume şi prenume Calitatea
Puşcă Corneliu-Andy President
Steve O. Michael Vice-President
Pocora Monica Member
Nuţă Florian Member
Sîrbu Carmen Member
Răileanu Alina Member
Popa Ştefan Member
Mihai Ana-Iuliana Member
Onofrei (Scripnic) Victoria Member
Sus