News

TRĂIEȘTE EXPERIENȚA PREDĂRII ȘI FORMĂRII IN STRĂINĂTATE!

08.01.2019 Anunț Selecție Personal Didactic şi Didactic Auxiliar, KA103/2017 ID 2017-1-RO01-KA103-036134 Stimați colegi, Compartimentul Erasmus+ al Universității Danubius organizează o noua selecție a membrilor personalului academic si non-academic care vor beneficia de burse Erasmus+ de Predare si de Formare în anul universitar 2018-2019 in universitățile din țările membre ale Programului Erasmus+. Prin intermediul programului Erasmus+, participanții selectați pot preda sau desfășura mobilități de formare la unele din universitățile din țările Programului Erasmus+. Beneficiile unei experiențe Erasmus+: Experiența dobândită facilitează dezvoltarea carierei, oferă posibilitatea aprofundării și a învățării unei limbi străine, stimulează dobândirea unor competențe interculturale și acumularea de informații de…
Read more...

A PLECAT DINTRE NOI PROF. UNIV. DR. AUREL ARDELEAN, RECTOR - FONDATOR ȘI PREȘEDINTE AL UNIVERSITĂȚII DE VEST ”VASILE GOLDIȘ” DIN ARAD

AUREL ARDELEAN (1939-2018) Comunitatea academică arădeană și comunitatea academică românească sunt mai sărace. A plecat dintre noi, la vârsta de 79 de ani, un OM, un PROFESOR de excepție, profesorul universitar doctor Aurel ARDELEAN, de numele și de faptele căruia se leagă actul de naștere și existența Universității de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad. Sicriul este depus, începând de astăzi, de la ora 18.00, în Sala Ferdinand a Primăriei Arad unde, la ora 20.00, va avea loc slujba de priveghere. Pe data de 28 decembrie, omagierea celui care a fost Profesor universitar doctor Aurel ARDELEAN va avea loc în campusul…
Read more...

EXPERTIZA CONTABILA JUDICIARA, CURS INEDIT PENTRU STUDENTII FACULTATII DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Studenții Facultății de Științe Economice au participat la cursul organizat de CECCAR (Corpul Expertilor Contabili și Contabililor Autorizați din România) - filiala Galați, curs în cadrul căruia au fost prezentate aspecte deosebit de interesante referitoare la expertiza contabilă judiciară, la necesitatea și conținutul raportului de expertiză contabilă judiciară. Domnul Andrei Aurel, lectorul CECCAR care a susținut acest curs, a prezentat auditoriului studii de caz relevante cu implicații în materia expetizei contabile judiciare, acentuând tematica privitoare la principiile etice de la care nu trebuie să se abată niciun expert contabil care efectuează expertiza contabilă judiciară. În baza parteneriatului încheiat între cele…
Read more...
Subscribe to this RSS feed

Stay Connected

Sus