Asigurarea calității

Documente directoare

DOCUMENTE DIRECTOARE EUROPENE

Standarde și linii directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior (ESG) - Conferința Ministerială de la Erevan, 14-15 Mai 2015
Conferinţa ministerială Bucureşti 26.04.2012
Declaraţia Budapesta-Viena 12.03.2010
Comunicatul de la Leuven-Louvain-la-Neuve 28-29.04.2009
Comunicatul de la Londra 18.05.2007
Comunicatul de la Bergen, din 19.05.05
Comunicatul de la Berlin, din 19.09.03
Comunicatul de la Praga, din 19.05.01
Declarația de la Bologna, din 19.06.99
Declarația de la Sorbona, din 25.05.98

DOCUMENTE DIRECTOARE NAŢIONALE

LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr_1 din 2011
H.G. nr. 707 din 30.07.2012
O.M. nr. 4945 din 9.08.2012
HG nr. 581/2013
O.M. privind ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE
ANEXA O.M. privind ASIGURAREA CALITĂȚII EDUCAȚIEI
O.U.G. PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII EDUCAȚIEI
OUG NR. 75/2011 PRIVIND ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI
LEGE PENTRU APROBAREA O.U.G. referitoare la ASIGURAREA CALITĂȚII EDUCAȚIEI
ORGANIZAREA STUDIILOR DE LICENȚĂ
ORGANIZAREA STUDIILOR DE MASTERAT
HG 1011 din 8. 10. 2001 privind organizarea invatamantului la distanta
LEGEA CONSORȚIILOR UNIVERSITARE
METODOLOGIE DE EVALUARE EXTERNĂ A INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR

Documente directoare ale universităţii

1. CARTA
2. CODUL ETICII ȘI DEONTOLOGIEI UNIVERSITARE
3. Codul asigurării calităţii
4. Regulament de organizare si functionare al Universitatii Danubius din Galati (RG-21 Ed. 5)
5. Regulament intern (RI-01 Ed. 8)
6. Functionarea Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii la nivelul UDG (PO-58-Ed.7)
7. Regulament de funcţionare a Departamentului de Asigurare a Calităţii (RG-04 Ed. 4 R1)
8. Plan strategic dezvoltare UDG 2016-2020
9. Regulament de Evaluare și Asigurare a Calităţii Educației (RG-18 Ed. 3)
10. Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante (RG-12-Ed.8)
11. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de licenţă (RG-26 Ed. 2)
12. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de mastera (RG-27 Ed. 2)
13. Regulament de evaluare a activităţii studenţilor (RG-13 Ed. 2)
14. Regulament privind alegerea şi reprezentarea studenţilor în structurile de conducere ale UDG (RG-10 Ed. 4)
15. Regulament de organizare şi funcţionare a Senatului UDG (RG-17 Ed. 2)
16. Regulament pentru auditarea internă a principalelor domenii de activitate (RG-11 Ed. 5)
17. PLAN OPERATIONAL (CEAC) 2018-2019
18. RAPORT EVALUARE CALITATE (CEAC) 2017-2018
19. Regulament de organizare si functionare a Consiliului de administratie al UDG (RG-47 Ed.1)
20. Regulamentul de functionare a Comisiei de Etica universitarea din cadrul UDG (RG-46 Ed.1)

Raportul privind starea Universităţii Danubius

Raportul Rectorului privind Starea Universității ''Danubius'' din Galați - pentru anul universitar 2015-2016

Raportul Rectorului privind Starea Universității ''Danubius'' din Galați - pentru anul universitar 2016-2017

Raportul Rectorului privind Starea Universității ''Danubius'' din Galați - pentru anul universitar 2017-2018

PLAN OPERAȚIONAL 2018-2019

PLAN OPERAȚIONAL 2017-2018

PLAN OPERAŢIONAL 2016-2017

PLAN OPERAŢIONAL 2015-2016

Departamentul DAC

Gabriela Marchis

C.V.

Director de Departament

Tel. 0372 361 135

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 DAC
 

Carmen Teodorașcu

C.V.

Specialist în domeniul calității

Tel. 0372 361 136

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 rsz 1rsz teodorascucarmen

Boza Tanta

C.V.

Secretar DAC

Tel. 0372 361 136

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BOZA TANTA

Departamentul de Asigurare a Calității a luat fiinţă în anul 2008 din necesitatea de a completa și eficientiza structurile necesare pentru asigurarea si evaluarea calităţii în cadrul universităţii noastre.

Alături de Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitaţii din subordinea Senatului și de structurile operaţionale de la nivelul facultăţilor și programelor de studiu, Departamentul de Asigurare a Calității ajută conducerea universităţii în asigurarea calităţii întregii activităţi, în controlul desfășurării procesului educaţional în spiritul calităţii totale și în evaluarea calităţii sub toate aspectele acesteia.

Activităţile specifice ale departamentului sunt axate pe pregătirea din punct de vedere al asigurării structurilor, metodologiilor și procedurilor necesare pentru asigurarea implementării corecte, conștiente a Sistemului Calităţii Totale. In acest sens departamentul este conectat la structurile de conducere și la cele de calitate, reprezentate prin Comisiile de asigurare și evaluare a calității, la toate nivelele ierarhice ale instituţiei.

Obiectivele prioritare ale departamentului sunt:

  • pregătirea continuă a universităţii pentru creșterea calității actului educațional si obținerea calificativelor maxime la evaluarile efectuate de organismul național de evaluare – ARACIS;
  • desăvârșirea implementării Sistemului de management al calităţii în toate compartimentele universității, în urma certificării ISO 9001/2008 obținute în luna aprilie 2010.

Departamentul de Asigurare a Calităţii are următoarea structură:
1. Director D.A.C. - Conf. univ. dr. Gabriela Marchis
2. Secretar D.A.C. - Carmen Teodorașcu
3. Corpul de evaluatori interni
4. Comisii de evaluare internă

Attachments:
Download this file (Conferinţa ministerială Bucureşti 26.04.2012.pdf)Conferința ministerială București [26.04.2012]1613 kB

Structuri instituţionale pentru asigurarea calității

Responsabilitatea privind calitatea este atribuită structurilor ierarhice de conducere ale universităţii:

  • Rectorul universităţii este principalul responsabil de realizarea calităţii la nivelul universităţii;
  • Prorectorii, decanii şi şefii compartimentelor administrative sunt responsabili de asigurarea calităţii în domeniul pe care îl coordonează.
  • Directorul Departamentului de Asigurare a Calităţii este reprezentantul managementului în domeniul calităţii la nivelul Universităţii „Danubius” din Galaţi.

Structurile de decizie şi operaţionale pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, constituite conform prevederilor legale, sunt:

1. Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC) – comisie a Senatului Universităţii prezidată de Rector;

2. Comisiile de Evaluare şi Asigurare a Calităţii pe facultăţi - comisii ale Consiliilor facultăţilor;
- CEAC Facultatea de Drept
- CEAC Facultatea de Ştiinţe Economice
- CEAC Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale

3. Comitetele de Calitate la nivelul Programelor de studiu - conduse de coordonatorii de programe;
- Comitete de Calitate Facultatea de Drept
- Comitete de Calitate Facultatea de Ştiinţe Economice
- Comitete de Calitate Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale

4. Departamentul de Asigurare a Calităţii - compartiment cu rol de coordonare şi execuţie, care sprijină CEAC în realizarea misiunii şi obiectivelor legate de calitate.

 

Documente [pdf]

Funcţionarea Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la nivelul universității (CEAC-UDG) (PO-58 Ed. 6)
Funcţionarea comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la nivel de facultate (PO-59 Ed. 5)
Funcţionarea comitetului de calitate la nivelul programelor de studiu (PO-60 Ed. 4)

 

FACULTY OF LAW

Chief Secretary: Anca Alexandra Dodan
Tel: +40.372.361.207
E-mail: drept@univ-danubius.ro
 

FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES

Chief Secretary: Viorica - Veronica Serea
Tel: +40.372.361.217
E-mail: economic@univ-danubius.ro

FACULTY OF COMMUNICATION AND INTERNATIONAL RELATIONS

Chief Secretary: Daniela Tănase
Tel: +40.372.361.227
E-mail: cri@univ-danubius.ro

Rector's Office

Senior Assistant to the Rector:
Mihai Ana-Iuliana
Information for Students: +40.372.361.251
Inter-Institutional Relations: +40.372.361.102
Fax: +40.372.361.290
E-mail: rectorat@univ-danubius.ro
 
Sus