Prezentare

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) din cadrul Universităţii Danubius din Galați s-a înfiinţat prin hotărîrea Senatului Universității nr. 12 / 19.01.2018.
În conformitate cu legislația din România, DPPD  este o structură de învăţământ abilitată să ofere programe de pregătira psihopedagogică în vederea exercitării profesiei didactice.
Funcționarea DPPD are la bază un regulament propriu, aprobat de Senatul Universităţii Danubius din Galați, fiind o structură universitară autonomă, subordonată direct Rectorului.

Sus