Programe ID-IFR

Facultatea Domeniul

Specializarea/

Program de studii

Nivelul de studii

Acreditat/

Autorizat provizoriu

Facultatea de Drept Drept Drept-ID licenţă A
Drept Drept-IFR licenţă A
Drept Drept și administrație publică europeană-IFR

master A
Facultatea de Științe Economice Finanţe Finanţe şi bănci-ID licenţă A
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor-ID licenţă A
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune-IFR licenţă A

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Ştiinţe ale Comunicării Comunicare şi relaţii publice-ID licenţă A
RISE Relaţii internaţionale şi studii europene-ID licenţă AP

Notă: A= Acreditat; AP=Autorizat provizoriu

Studentii de la formele de invatamant IFR si ID obtin competentele profesionale şi transversale identice cu absolventii formei de invatamant cu frecventa.

Sus