Managementul calităţii

Sistem de asigurare a calitatii pentru mentinerea obiectivbelor programelor ID-IFR la nivelul standardelor ARACIS

Regulament de organizare si functionare a Departamentului pentru Invatamant la Distanta si Frecventa redusa DIDFR

Regulament de organizare si desfasurare a activitatilor tutoriale in cadrul DIDFR

Procesul de reactualizare periodica a materialelor de studiu pe baza experientei anterioare

Procesul de perfectionare a personalului implicat in programele de studiu IFR

Procesul de perfectionare a personalului implicat in programele de invatamant la distanta

Procesul de monitorizare a sistemului tutorial si de comunicare bidirectionala

Procesul de monitorizare a planurilor de invatamant IFR si a fiselor disciplinelor

Procesul de monitorizare a planurilor de invatamant ID si a fiselor disciplinelor

Procesul de monitorizare a activitatilor desfasurate la seminarii, laboratoare, proiecte, lucrari practice

Procesul de evaluare periodica a performantelor coordonatorilor de disciplina si tutorilor

Procedura de reactualizare periodica a materialelor de studiu pe baza experientei anterioare

Evaluarea performantelor profesionale a cadrelor didactice implicate in procesul de invatare FR

Ghidul studenților IDFR

Sus