Noua metodologie privind implementarea standardelor de control intern managerial - SCIM

PROGRAM DE SPECIALIZARE

NOUA METODOLOGIE PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

 

CUI SE ADRESEAZĂ?

Managerilor de instituții publice, responsabililor cu implementarea sistemului de control intern managerial-SCIM, membrilor echipelor de gestiune a riscului, membrilor comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării SCIM, precum și altor persoane interesate de acest domeniu (participanții trebuie să dețină o diplomă de absolvire a unei instituții de învățământ superior)

TRAINER

Formator certificat, specialist și practician cu experiență relevantă în implementarea SCIM

SCOPUL CURSULUI

-Diseminarea în rândul participanților a notiunilor de management, precum si de control intern managerial;

-Participanții la curs vor găsi răspunsuri și soluții pentru cele mai interesante și noi provocări cu care se confruntă domeniul SCIM, în special în ceea ce privește întocmirea documentației specifice și a raportărilor.


CERTIFICARE

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE SPECIALIZARE A.N.C. pentru ocupația MANAGER, cod COR 112029, însoțit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competențele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 republicată.


TEMATICA ABORDATĂ

Printre subiectele prezentate:

-Modificările aduse Codului controlului intern/managerial (Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400 din 12 iunie 2015 publicat în M OF nr. 444 din 22 iunie 2015) prin Ordinul nr. 200 din 26 februarie 2016 publicat în M OF nr. 275 din 12 aprilie 2016 și prin Ordinul nr. 530 din 20 mai 2016 publicat în M OF nr. 401 din 26 mai 2016 și implicațiile acestora asupra documentelor întocmite  în domeniul CI/M.

-Responsabilitățile conducătorilor entităților publice în domeniul CI/M prevăzute  în Codul controlului intern/managerial.

-Organizarea și funcționarea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării SCI/M în entitate.

-Organizarea și funcționarea Echipei de gestionare a riscurilor. Managementul riscurilor.

-Etapele procesului de implementare și dezvoltare a SCIM:

-Definirea misiunii, viziunii și a valorilor entității;

-Definirea obiectivelor generale și specifice;

-Definirea activităților și a indicatorilor pentru fiecare compartiment din cadrul entității publice;

-Inventarierea documentelor create la nivelul fiecărui compartiment, fluxuri de informații în interiorul compartimentului și la nivelul instituției, procese și modalități de comunicare în interiorul entității și cu mediul extern;

-Elaborarea procedurilor formalizate pentru procesele sau activităţile derulate în cadrul entităţii;

-Programul anual de dezvoltare a SCI/M – planificarea activităților pentru implementarea SCI/M;

-Monitorizarea și evaluarea procesului de implementare a SCI/M.

-Completarea situațiilor centralizatoare semestriale și anuale.

-Autoevaluarea SCI/M. Completarea chestionarului de autoevaluare a SCI/M.

-Analiză și dezbateri pe fiecare standard cu privire la implementarea acestora în conformitate cu legislația în vigoare.


Participanții vor primi la curs exemple și modele de documente completate: program pentru dezvoltarea SCI/M, chestionar de autoevaluare SCI/M, proceduri formalizate de sistem și operaționale, registru de riscuri – cu exemple de riscuri, modalități de evaluare a riscurilor și exemple de acțiuni pentru tratarea/gestionarea acestora etc.

ÎNSCRIERI

Rezervarea locului se face în baza formularului de înscriere, transmisă la Secretariatul Universității Danubius, fax 0372361292, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (nr. telefon 0372361250, 0372361251)

(Persoană de contact pentru detalii suplimentare privind programul de formare:

Laura KOVÁCS, tel. 0737616042, 0372361173, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

ÎNSCRIERILE SE FAC PÂNĂ LA FORMAREA GRUPEI

TARIF DE INSTRUIRE∗ – 700 lei/participant

În acest tarif se asigură mapa de lucru și suportul de curs.

∗La tariful de instruire nu se aplică TVA, conform art. 141 lit. f din Legea nr. 571/2003 actualizată. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform art. 34 din OG nr. 129/2000 republicată.

Plata se face înainte de data începerii cursului, în perioada 15 – 20 septembrie 2016

Tariful de instruire va putea fi achitat printr-una din cele 2 modalități:
- numerar la casieria Universității Danubius Galați. Program casierie: 8.30 – 15.00
- virament bancar în contul Universității Danubius Galați, deschis la ING Bank, sucursala Galați – RO87INGB0010000041708911 . În acest caz, pe ordinul de plată vor fi menționate denumirea cursului, numele și prenumele participantului la programul de formare profesională. Copia ordinului de plată se va transmite după efectuarea plății, înainte de data începerii programului de formare, în atenția d-nei Felicia BĂLĂNESCU, fax 0372361292, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (tel. 0372361114).

Stai Conectat

captcha  

neuvoojooble

Sus