Obiective

1.întărirea relaţiilor deja existente prin crearea de activităţi specific care să apropiere partenerii (programe de studii comune, organizarea de activităţi specific gen Cusuri Honors ARCADIA-Danubius-profitȃnd de promovarea mediului intercultural,...);
2. utilizarea lucrativă a parteneriatelor academice existente prin cresterea volumului de mobilităţi, în limitele posibile.
Universitatea este tributară din pacate experientei precedente a programului ERASMUS in inainte de 2011.
3.implicarea universităţilor europene cu care ne aflam în parteneriat în dezvoltarea şi exploatarea proiectelor europene
4.promovarea Universităţii Danubius în plan internaţional prin intermediul Corpului Diplomatic, precum şi profitȃnd de avantajele generate de crearea de contacte în mediul de afaceri international (a nu se confunda cu operaţiunile generate cu succes de către DIBS in mediul e afaceri romȃnesc şi nu numai in aceeaşi perioadă)
5.promovarea procesului de internaţionalizare a Universităţii Danubius prin intermediul relaţionării la nivel de observator în cadrul tuturor marilor evenimente specifice (tȃrguri internationale şi naţionale cu participare internaţională, evenimente de renume international precum evenimentul de promovare a Univeristătilor Commonwealth-ului in Romania initiat de Excelenţa sa Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord la Bucureşti, eveniment aflat la deja a doua ediţie şi la care Universitatea Danubius a avut acces inca de la început) desfăşurate în această perioadă în Romania şi care a creat acel factor incipient în recunoasterea interesului manifestat de Universitatea Danubius de a participa în conditii de egalitate alaturi de ceilalti jucători ai momentului, universităţi din Romȃnia şi din străinătate, la dezvoltarea şi recunoaşterea în plan international, a invăţămȃntului universitar privat romȃnesc la adevărata sa valoare.
6.deschiderea unor noi linii de dezvoltare a relatiilor academice in plan Internaţional cu precădere în spaţiul extracomunitar, pornind de la şi exploatȃnd oportunităţile momentului.

Sus