Noua metodologie privind implementarea standardelor de control intern managerial - SCIM

Cui se adresează?

Persoanelor care sunt responsabile cu implementarea sistemului de control intern managerial-SCIM: managerilor din instituțiile publice; membrii comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării SCIM; membrii echipelor de gestiune a riscului; alte persoane interesate de acest domeniu.

Tematica abordată

-modificările aduse Codului controlului intern/managerial (Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400 din 12 iunie 2015 publicat în M OF nr. 444 din 22 iunie 2015) prinOrdinul nr. 200 din 26 februarie 2016 publicat în M OF nr. 275 din 12 aprilie 2016 și prin Ordinul nr. 530 din 20 mai 2016 publicat în M OF nr. 401 din 26 mai 2016 și implicațiile acestora asupra documentelor întocmite în domeniul CI/M.

-responsabilitățile conducătorilor entităților publice în domeniul CI/M prevăzute în Codul controlului intern/managerial.

-organizarea și funcționarea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării SCI/M în entitate.

-organizarea și funcționarea Echipei de gestionare a riscurilor. Managementul riscurilor.

-etapele procesului de implementare și dezvoltare a SCI/M:

 -definirea misiunii, viziunii și a valorilor entității;

 -definirea obiectivelor generale și specifice;

 -definirea activităților și a indicatorilor pentru fiecare compartiment din cadrul entității publice;

 -inventarierea documentelor create la nivelul fiecărui compartiment, fluxuri de informații în interiorul compartimentului și la nivelul instituției, procese și modalități de comunicare în interiorul entității și cu mediul extern;

 -elaborarea procedurilor formalizate pentru procesele sau activităţile derulate în cadrul entităţii;

 -programul anual de dezvoltare a SCI/M – planificarea activităților pentru implementarea SCI/M;

 -monitorizarea și evaluarea procesului de implementare a SCI/M.

-completarea situațiilor centralizatoare semestriale și anuale.

-autoevaluarea SCI/M. Completarea chestionarului de autoevaluare a SCI/M.

-analiză și dezbateri pe fiecare standard cu privire la implementarea acestora în conformitate cu legislația în vigoare.

Participanții vor primi la curs exemple și modele de documente completate: program pentru dezvoltarea SCI/M, chestionar de autoevaluare SCI/M, proceduri formalizate de sistem și operaționale, registru de riscuri – cu exemple de riscuri, modalități de evaluare a riscurilor și exemple de acțiuni pentru tratarea/gestionarea acestora etc.

Formator certificat ANC, specialist și practician

cu experiență relevantă în implementarea SCIM

Durata de pregătire (nr. ore): 16

CERTIFICAT DE PARTICIPARE emis de UNIVERSITATEA DANUBIUS

Competențe dobândite: implementarea eficientă a standardelor de control intern managerial

Facultatea De Drept

Secretar şef: ing. Anca Alexandra Dodan
Tel: +40.372.361.207
E-mail: drept@univ-danubius.ro
 

Facultatea de Științe Economice

Secretar șef: economist Viorica - Veronica Serea
Tel: +40.372.361.217
E-mail: economic@univ-danubius.ro

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Secretar șef: economist Daniela Tănase
Tel: +40.372.361.227
E-mail: cri@univ-danubius.ro

RELAȚII CU PUBLICUL

Tel: +40.372.361.251
Tel: +40.372.361.250
Fax: +40.372.361.292

Sus